OCENA OGÓLNA - MIESZKAŃCY


Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej - MIESZKAŃCY

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej Gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej Gmina Michałowice w 2020 r. była liderem pod względem wysokości uzyskiwanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jak również wskaźnika frekwencji wyborczej. Wysokość uzyskanych wpływów z tytułu udziału w PIT na mieszkańca była najwyższa w grupie porównawczej, pomimo że w stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy z tego tytułu przeliczone na mieszkańca nieco zmalały.

Dzięki obywatelskiej mobilizacji mieszkańców, Gmina Michałowice uzyskała najwyższą frekwencję w I turze wyborów prezydenckich w woj. mazowieckim - 81,2% i jednocześnie wygrała akcję „Bitwa o wozy na Mazowszu” uzyskując promesę 800.000 zł na zakup samochodu dla OSP Nowa Wieś. To z kolei przełożyło się na najlepszą pozycję Gminy w grupie porównawczej. Wskazać również należy, że w stosunku do roku poprzedniego znaczącej poprawie uległ wskaźnik zastępowalności pokoleń na rynku pracy, co stwarza w długim okresie szansę na umocnienie kapitału demograficznego Gminy.Wskaźniki w obszarze MIESZKAŃCY