gminne Jednostki organizacyjne


wydatki na administrację
publiczną w 2020 r.

15 178 571

+7,36%

do roku 2019urząd Gminy MichałowiceDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy michałowice

Statut przyjęty uchwałą Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. z późn. zm. W 2018 roku ogłoszono treść jednolitą statutu.

W 2020 r. Rada Gminy dokonała zmian w treści Statutu Gminy Michałowice:

  • uchwałą Nr XXIV/281/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach, nadania jej statutu oraz dokonania zmian w uchwale Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice;

  • uchwałą Nr XXV/310/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/281/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach, nadania jej statutu oraz dokonania zmian w uchwale Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.


regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Michałowice przyjęty zarządzeniem Nr 207/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2019 r. W 2020 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy zmieniono zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 11 marca 2020 r.


regulamin pracy urzędu Gminy

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Michałowice przyjęty zarządzeniem Nr 127/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 21 maja 2019 r.

W 2020 r. Wójt Gminy Michałowice nie dokonała zmian w treści Regulaminu Pracy Urzędu Gminy.


zatrudnienie w urzędzie gminy Michałowice w 2020 r.

W 2020 r. w Urzędzie Gminy Michałowice zatrudniano 89 pracowników, w tym 92% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2019 r. zatrudnienie zwiększyło się o 1 pracownika. Główną przyczyną zwolnień było przejście pracowników na emeryturę lub zakończenie okresu obowiązywania umowy.


urząd w liczbach


26 666

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2020 r.


w tym:


6 271

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie
(e-Puap i e-mail)


4 155

dostarczonych faktur i zawiadomień


4 595

dostarczonych wniosków i zawiadomień

33 143

dokumentów, wysłanych z Urzędu w 2020 r.


w tym:


3 658

dokumentów wysłanych z Urzędu elektronicznie


W 2020 roku w Urzędzie Gminy Michałowice założonych zostało 8.529 spraw. Do Urzędu wpłynęło 26.666 dokumentów, co stanowiło 12% więcej w odniesieniu do roku poprzedniego. Z Urzędu zostało wysłane aż 39% dokumentów więcej, niż w roku poprzednim. Powyższe dane wskazują, iż sytuacja pandemiczna nie wpłynęła negatywnie na pracę Urzędu, a wręcz poskutkowała większym wpływem spraw ze strony mieszkańców oraz koniecznością zwiększenia nakładu pracy ze strony Wójta i pracowników Urzędu Gminy.

Oprócz realizowanych spraw urzędowych odbyły się liczne spotkania Wójt Gminy Michałowice z mieszkańcami. W 2020 r. odbyło się aż 184 takich spotkań.Jednostki organizacyjne gminyGminne przedszkole


Michałowice ul. Szkolna 13


Dyrektor: mgr Renata Bontron

Zatrudnienie w 2020 r.: 47 pracowników

szkoła podstawowa im. jana pawła II


Michałowice ul. Szkolna 15


Dyrektor: Małgorzata Widera

Zatrudnienie w 2020 r.: 139 pracowników


Zespół szkolno-przedszkolny im. mikołaja kopernika


Nowa Wieś ul. Główna 96


Dyrektor: mgr Jadwiga Jodłowska

Zatrudnienie w 2020 r.: 118 pracowników

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej


Komorów ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20


Dyrektor: mgr Małgorzata Głodowska

Zatrudnienie w 2020 r.: 146 pracowników


Gminny ośrodek pomocy społecznej


Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1


Dyrektor: Iwona Radzimirska

Zatrudnienie w 2020 r.: 34 pracowników

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH


Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1


Dyrektor: Ewa Wierzgała

Zatrudnienie w 2020 r.: 12 pracowników


gminna biblioteka publiczna im. zbigniewa herberta


Michałowice ul. Raszyńska 34


Dyrektor: Ewa Kisiel

Zatrudnienie w 2020 r.: 6 pracowników


W 2020 r. nastąpiło nadanie Bibliotece Statutu. Statut został przyjęty uchwałą Nr XXIV/281/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 października 2020 r. W dalszej części roku dokonano zmian w Statucie uchwałą Nr XXV/310/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. Rady Gminy Michałowice.

gminna biblioteka publiczna im. marii dąbrowskiej


Komorów ul. Kraszewskiego 3


Dyrektor: inż. Katarzyna Walichnowska

Zatrudnienie w 2020 r.: 6 pracowników