ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Dzięki realizacji licznych inwestycji i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej uległ poprawie wskaźnik awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w stosunku do gmin w grupie porównawczej. Duże znaczenie w tym obszarze odgrywa aktywność Gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych. W 2020 r. Gmina Michałowice w dalszym ciągu kładła duży nacisk na ochronę środowiska i powietrza atmosferycznego. W 2020 r. w ramach programu gospodarki niskoemisyjnej wymieniono 49 „kopciuchów” oraz przeprowadzono 259 kontroli palenisk domowych. Zakupiono i przekazano gminnym placówkom przedszkolnym 74 profesjonalne oczyszczacze powietrza oraz zakupiono i przekazano na potrzeby Komisariatu Policji w Michałowicach analizator spalin i dymomierz.

Podobnie jak miało to miejsce w 2019 r. również w 2020 r. w obszarze infrastrukturalnym należy zwrócić uwagę na brak rentowności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłaty pobierane od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie ponoszonych kosztów. Problem w 2020 r. spotęgował fakt rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym najkorzystniejsza złożona oferta zakładała dwukrotny wzrost kosztów w stosunku do dotychczas ponoszonych. Pomimo tego należy zwrócić uwagę, że koszty ponoszone przez Gminę Michałowice w 2020 r. na zagospodarowanie odpadów komunalnych są niższe od ponad 70% jednostek należących do grupy porównawczej.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA