OCENA OGÓLNA


Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej - ocena ogólna

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY


Gmina Michałowice porównywana jest do 143 gmin wiejskich, będących strefami zewnętrznych obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Do grupy porównawczej Gminy Michałowice należą m.in. Gmina Raszyn, Nadarzyn, Stare Babice, Izabelin, Jabłonna, Wieliszew, Czosnów czy Celestynów. Ocena stanu Gminy na tyle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako bardzo dobra, bowiem we wszystkich analizowanych obszarach sytuacja Gminy w 2020 r. była sprzyjająca lub bardzo sprzyjająca. Oznacza to, że działania podjęte przez władze Gminy w 2020 r. przełożyły się na realną poprawę i wysoką jakość życia mieszkańców.

Jako filar działalności Gminy Michałowice w 2020 r. wskazać należy:

  • stabilność finansową, która stwarza i zapewnia bezpieczeństwo finansowe Gminy w kolejnych latach;

  • wysoki poziom i standard nauczania, a zatem edukację dzięki dobrej organizacji i jakości kształcenia;

  • gospodarkę, która wraz z aktywnymi mieszkańcami stanowi podłoże i gwarantuje stabilny rozwój Gminy w pozostałych obszarach.