WSPÓŁPRACA W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH


STOWARZYSZENIE LGD NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE

Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałówce jako jedna z 29 lokalnych grup działania w województwie mazowieckim wybrane zostało w procedurze konkursowej do wdrożenia Lokalnej Strategii kierowanej przez społeczność (LSR).


Podstawowym zadaniem LGD jest nabór i ocena operacji składanych przez Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020. LGD przyznaje dotacje dla lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. Również Gmina może pozyskać środki z LGD na inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną.Wybrane działania podjęte na rzecz Gminy Michałowice w 2020 r.

Zdjęcie przedstawia spływy kajakowe rzeką UtratąW ramach projektu "Dolina Utraty promocja lokalnych zasobów gminy Michałowice" zorganizowano 10 spływów kajakowych Utratą w okresie od czerwca do listopada 2020 r. Projekt realizowano we współpracy z Stowarzyszeniem Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie – ABC. Spływy były całkowicie bezpłatne dla mieszkańców Gminy Michałowice.


Gmina realizowała projekt z dotacji pozyskanej w 2019 roku pn. "Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej". Całkowita wartość operacji wynosi 135 tys. zł, w tym dofinansowanie unijne w wysokości 85,9 tys. zł. W ramach tego projektu na terenie OSP Nowa Wieś powstanie Centrum edukacji przeciwpożarowej skierowane do najmłodszych mieszkańców Gminy Michałowice.


Zdjęcie przedstawia statuetki projektu "Marka Lokalna"

W 2020 r. LGD rozpoczęło realizację wartego ponad 315 tys. zł projektu współpracy pn. „Marka Lokalna na BIS” z dwoma LGD z województwa śląskiego. Projekt skierowany jest do lokalnych przedsiębiorców z terenu gmin członkowskich, a w ramach projektu wybranych zostanie 7 firm z Gminy Michałowice świadczących usługi lokalne, które otrzymają wsparcie doradcze i szkoleniowe.


Zainicjowany został także międzynarodowy projekt współpracy LGD pn. "Tradycja i nowoczesność Polska Włochy – organizacja wizyt studyjno-szkoleniowych na terenie działania GAL Ernici Simbriuni z udziałem przedsiębiorców i lokalnych liderów z obszaru działania LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice oraz LGD Wszyscy Razem". Celem projektu jest rozwój kapitału społecznego aktywnych mieszkańców, rozwój rynków zbytu lokalnych usług i promocja obszaru LSR, w tym Gminy Michałowice. W ramach projektu zorganizowane zostaną tygodniowe wizyty studyjne przedsiębiorców, twórców lokalnych i samorządowców z terenu gminy Michałowice do Włoch. Wartość projektu wynosi 315 tys. zł.


Zdjęcie przedstawia ławkę parkową

Na terenie Gminy realizowany był również projekt pn. "Promocja obszaru LSR poprzez zakup ławek parkowych, zlokalizowanych w Gminie Michałowice". Wartość operacji to 50 tys. , a jej cel to zakup 24 sztuk ławek parkowych, posadowionych w trzech lokalizacjach na terenie Gminy Michałowice w Komorowie.