ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY


obszary Zarządzeń WÓJTA GMINY
W 2020 roku Wójt Gminy Michałowice wydała w sumie 372 zarządzenia, z czego 3 zarządzenia zostały anulowane. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez Wójta dotyczyła zamówień publicznych. Na ich mocy przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej.


Drugim z najczęściej poruszanych obszarów przez Wójta były finanse Gminy. Dotyczyły one przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w planie finansowym Urzędu Gminy. Wiele zarządzeń dotyczyło również organizacji Gminy i Urzędu.


Znacząca część zarządzeń dotyczyła także oświaty, odnosząc się do awansu zawodowego nauczycieli, czy stypendiów dla uczniów.


Wykaz zarządzeń Wójta Gminy