REALIZACJa UCHWAŁ RADY GMINY


obszary UCHWAŁ RADY GMINY


W 2020 roku Rada Gminy Michałowice podjęła 111 uchwał. Najwięcej uchwał zrealizowano z zakresu spraw oświatowych, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska.


Drugim, z najczęściej poruszanych na sesjach Rady obszarów, były sprawy finansowe. Uchwały dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej, zmian w wieloletniej prognozie finansowej czy ustalania wartości stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 r.


Znaczna część uchwał poruszała także kwestie organizacyjne i ustrojowe.Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy