SAMORZĄD GMINY MICHAŁOWiceWŁADZE GMINY MICHAŁOWICE


Zdjęcie przedstawia wizerunek Wójta Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

Zdjęcie przedstawia wizerunek Zastępcy Wójta Gminy Michałowice

Jerzy
Sierak

Zastępca Wójta Gminy Michałowice

(do 27.01.2021 r.)

Zdjęcie przedstawia Sekretarza Gminy Michałowice

Anna
Fabisiak

Sekretarz Gminy Michałowice

Zdjęcie przedstawia wizerunek Skarbnika Gminy Michałowice

Anna Jankowska

Skarbnik Gminy MichałowiceUrząd Gminy Michałowice


Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice


Sekretariat:


tel.: +48 22 350 91 91

fax: +48 22 350 91 01

sekretariat@michalowice.pl


Poniedziałek: 9:00-18:00

Wtorek: 8:00-17:00

Środa: 8:00-16:00

Czwartek: 8:00-16:00

Piątek: 8:00-14:00RADA GMINY MICHAŁOWICE

Zdjęcie przedstawia wizerunek Radnych Gminy Michałowice

Przewodnicząca Rady Gminy:Beata RycerskaWiceprzewodniczący Rady Gminy:Edward Kozłowski


Maciej Polarczyk

Pozostali członkowie Rady Gminy:Elżbieta Biczyk


Marek Biskot


Magdalena Bronisz


Joanna Chilarska


Jarosław Hirny-Budka


Anna Kamińska


Paweł Kordys


Joanna Kowalczyk


Adriana Król-Popiel


Agnieszka Paradowska


Katarzyna Parzyńska


Anna WyszomirskaDziałalność Rady Gminy Michałowice w 2020 r.

111

podjętych uchwał


5

interpelacji

30

zapytań zgłoszonych

do Wójta GminyMŁODZIEŻOWA RADA GMINY MICHAŁOWICE

W 2020 r. działania Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice I kadencji zostały bardzo ograniczone ze względu na pandemię koronawirusa. Udało się jednak zorganizować dwa bezpośrednie spotkania, podczas którego przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice rozmawiali z Małgorzatą Pachecka, wójt gminy Michałowice oraz nadkom. Małgorzatą Pietrusiak, komendant Komisariatu Policji w Regułach. Radni przedstawili tematykę i obszary, którymi chcieli się zająć. Dotyczyły one: gminnej infrastruktury, ekologii, bezpieczeństwa, finansów i organizacji wydarzeń kulturalnych.

Kolejne spotkania odbywały się już tylko on-line. Niestety wielu pomysłów nie udało się zrealizować. Przedstawiciele rady uczestniczyli w pracach komisji ds. przyznawania stypendiów dla uczniów ponadpodstawowych oraz w warsztatach dotyczących opracowania zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w naszej gminie. MRG zorganizowała warsztaty ekologiczne dotyczące ochrony środowiska i segregacji odpadów. Zgłaszano także na bieżąco uwagi dotyczące gminnej infrastruktury i porządku na terenie gminy, a także poddano pomysł wydzielenia części budżetu na inicjatywy dla młodzieży.

Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice I kadencji zakończyła działalność w listopadzie 2020 r.

W październiku 2020 r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice (MRG) II kadencji – 2020-2021. Z powodu pandemii Covid-19 zarówno kampania wyborcza, jak i samo głosowanie musiały odbyć się zdalnie. Zdalnie odbyła się także I sesja MRG oraz spotkania warsztatowe członków MRG II kadencji i przygotowujące nowo wybranych reprezentantów młodzieży do realizacji projektów na rzecz młodzieży i pełnienia funkcji organu konsultacyjnego.

Zdjęcie przedstawia zdalną Sesję Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice

Przewodniczący mrg:Mateusz PietrzakWiceprzewodniczący mrg:Wiktoria Ciechomska


Julia Michewicz


Jan Pędzichopiekun mrg:Katarzyna Łopata

Pozostali członkowie MRG:Bartosz Izdebski

Aleksandra Robak

Helena Bukowska

Jan Dudek

Aleksandra Kucińska

Margo Pastuzak

Aleks Pikiołek

Kajetan Ruszkowski

Gabriela Warachowska

Franciszek Bielecki

Agnieszka Charmuszko

Antoni Krzyżański

Zuzanna Szczepanowska

Zuzanna Zawiślak


Gmina Michałowice na VII miejscu w rankigu RzeczypospolitejWyróżnienie dla Gminy Michałowice w Rankingu Rzeczypospolitej


Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 16 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej".

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Gmina Michałowice w kategorii gmin wiejskich zajęła w 2020 r. aż VII miejsce.perły samorządu 2020Wyróżnienie dla Gminy Michałowice w plebiscycie Perły Samorządu 2020


Ranking Perły Samorządu to prestiżowe zestawienie prowadzone przez Dziennik Gazeta Prawna. Celem Rankingu jest poszukiwanie liderów dobrych praktyk. Nagradzane są samorządy wyróżniające się jakością zarządzania oraz działaniami na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców. Wyróżniani są też najlepsi włodarze. Miano "Pereł Samorządu" należy się tym, którzy nie tylko doskonale realizują powierzone prawem zadania, ale też w inspirujący i ambitny sposób odnoszą się do kluczowych wyzwań społecznych, środowiskowych i demograficznych.

W 2020 roku Wójt Gminy Michałowice zdobyła zaszczytne wyróżnienia w prestiżowym, ogólnopolskim Rankingu "Perły Samorządu 2020" w kategorii Włodarz. Wyróżnienie i miejsce w pierwszej 10-tce to ogromny zaszczyt dla michałowickiego samorządu i całej lokalnej społeczności. Warto również podkreślić, że ubiegłoroczna edycja rankingu Perły Samorządu była wyjątkowa, bo przypadła na obchody 30-lecia pierwszych wyborów lokalnych i uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym.