WSPÓŁPRACA Z organizacjami pozarządowymi


Warto podkreślić, wysoki poziom współpracy Urzędu Gminy z przedstawicielami trzeciego sektora. Referat Kultury i Spraw Społecznych pozostaje w ciągłym kontakcie z organizacjami pozarządowymi. Pracownicy przekazują na bieżąco potrzebne informacje istotne dla organizacji. Natomiast organizacje w razie wątpliwości kontaktują się z urzędem. W ciągu roku pojawiło się wiele ciekawych inicjatyw, które mają swoje odzwierciedlenie w tzw. „małych grantach” (zadaniach realizowanych poza konkursem zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). W 2020 r. udzielono łącznie 22 małych grantów. Zadania uszczegóławiające wskazane inicjatywy doskonale wpisują się w cele rozwoju lokalnego danych społeczeństw.


Wartość udzielonych dotacji w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

1 130 825Zadania zrealizowane w trybie otwartych konkursów ofertWspółpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań związanych z kulturą


Fundacją „Okiem Kamery”– Zajęcia filmowe dla młodzieży w Gminie Michałowice
Koło Gospodyń Wiejskich Dziewczyny z Komorowa – „Nasze tradycje i pasje”
Stowarzyszenie „Projekt Raszyn” – „Międzypokoleniowa eSzkoła w Gminie Michałowice”


Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań związanych ze sportemUczniowski Klub sportowy Akademia Koszykówki Komorów – „Wychowanie przez sport i rekreację”
Uczniowski Klub Sportowy Nowa Wieś – „Piłka nożna dla każdego – zajęcia szkoleniowe z piłki nożnej”
Fundacja Kraina Oza – „Aktywnie 2020 – zajęcia sportowe BOCCIA dla dzieci i młodzieży z autyzmem”małe granty


Małe granty w zakresie kultury

Małe granty w zakresie sportu

Pozostałe granty:

 • z zakresu edukacji i oświaty:

  • Fundacja „Okiem Kamery” – „Zajęcia filmowe dla młodzieży w gminie Michałowice” - 10.000 zł

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych „Pęciczanki” – „Quest – odkryj swoją Gminę” - 4.470 zł

 • z zakresu ekologii i ochrony środowiska:

  • Parafia Wniebowzięcia N.M.P. Michałowice-Opacz – „Wyjazd letni” - 10.000 zł

 • z zakresu bezpieczeństwa:

  • Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro” – „Bezpieczna Kobieta – warsztaty 2020” - 9.533 zł.