KOMUNIKACJA Z URZĘDEM


W 2020 roku na stronie internetowej Gminy Michałowice zostało zamieszczonych ponad 330 aktualności i komunikatów oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez gminę, sołectwa i osiedla oraz organizacje pozarządowe. Informacje o gminnych wydarzeniach były ponadto zamieszczane na tablicach ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach Gminy.


Na stronie internetowej Gminy funkcjonował kalendarz wydarzeń, e-urząd, płatności elektroniczne w ramach systemu oplatyurzedowe.pl, a także inne podstrony dedykowane poszczególnym projektom np. konkursom SARP. Równocześnie zamieszczane były także posty, filmy i wydarzenia na gminnym facebooku.

Komunikacja z Urzędem


W 2020 r. wydano i rozdysponowano pomimo pandemii 4 numery Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice, za pośrednictwem którego przekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności Wójta, Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy w Michałowicach, a także przedstawiano realizowane przez mieszkańców inicjatywy i projekty.


Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice 01/2020
Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice 02/2020
Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice 03/2020
Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice 04/2020Za pośrednictwem systemu powiadomień SMS przekazano do mieszkańców Gminy 7.640 komunikatów, zaś za pośrednictwem komunikatora miejskiego zgłoszono w 2020 r. 196 problemów. W 2020 roku wprowadzono możliwość zakładania i przedłużenia online Karty Mieszkańca Gminy Michałowice.System powiadomień SMS