budżet obywatelski, FUNDUSZ SOŁECKI I OSIEDLOWY


budżet obywatelskiBudżet obywatelski Gminy Michałowice - grafika

W 2020 roku zostały opracowane zasady i tryb przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w Gminie Michałowice. W procesie ich przygotowania uczestniczyli mieszkańcy, radni oraz pracownicy Urzędu Gminy. Łącznie ponad 20 osób. Odbyły się 3 spotkania robocze (warsztatowe), podczas których wypracowywano zapisy projektu uchwały, w tym m.in. maksymalny koszt realizacji projektu, zasady głosowania i wyboru projektów czy ich dostępności. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy Michałowice 16 września 2020 r. (uchwała Nr XXIII/275/2020).fundusz sołecki i osiedlowyWydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego i osiedlowego w 2020 r.:

689 900

+5,96%

do roku 2019Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, rok 2020 przyniósł bardzo ograniczone możliwości jeżeli chodzi o realizację funduszu sołeckiego. Część zaplanowanych przedsięwzięć nie mogła zostać zrealizowana ze względu na obowiązujące obostrzenia, przez co środki zostały przesunięte w sposób umożliwiający wykorzystanie ich w innej formie. Dzięki temu świetlice zostały wyposażone np. w różnorodny sprzęt, który będzie wykorzystywany przez mieszkańców Gminy podczas przyszłych spotkań, zajęć i warsztatów. Mimo wielu przeciwności spowodowanych pandemią COVID-19, fundusz sołecki w Gminie Michałowice udało się zrealizować na poziomie 83,10%, a fundusz osiedlowy na poziomie 96,98%. Ogółem wykonanie funduszu sołeckiego i osiedlowego w Gminie Michałowice w 2020 r. wyniosło 87,10%.

Wykonanie funduszu sołeckiego i osiedlowego w 2020 r.REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO I OSIEDLOWEGOSołectwo Reguły


Sołectwo Pęcice


Sołectwo Nowa Wieś

Bal Karnawałowy w Nowej Wsi
Popołudnie z muzyką klasyczną


Sołectwo Suchy Las


Sołectwo Komorów

Dzień Kobiet w Sołectwie Komorów
Dzień Kobiet w sołectwie Komorów


Sołectwo Sokołów


Sołectwo Michałowice


Sołectwo Opacz Mała


Sołectwo Opacz-Kolonia


Sołectwo Pęcice Małe

Koncert Studio Buffo w Pęcicach Małych
Koncert Studio Buffo w Pęcicach Małych


Osiedle Granica

Karnawał w Granicy 2020
Karnawał w Granicy 2020


Osiedle Komorów


Osiedle Michałowice