SUKCESY UCZNIÓW


STYPENDIUM WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


Stypendium Wójta Gminy Michałowice dla uczniów szkół ponadpodstawowych

W 2020 r. po raz pierwszy przyznane zostały Stypendia Wójta Gminy Michałowice dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Stypendium mógł otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Michałowice, posiadający szczególne osiągnięcia edukacyjne lub posiadający wybitne osiągnięcia artystyczne. Stypendium ma charakter jednorazowy i wynosi od 1.000 do 1.500 zł w zależności od osiągniętych wyników.

W 2020 r. przyznano 9 stypendiów na łączną kwotę 13.500 zł.

Poza tym, w 2020 r. przyznano:

  • 29 stypendiów szkolnych na kwotę 43.619 zł,

  • 79 stypendiów im. Jana Pawła II na kwotę 62.998 zł,

  • 715 stypendiów motywacyjnych i sportowych na kwotę 172.356 zł.


Konkursy i sukcesy szkolne w 2020 r.