DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH


Wartość DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH W 2020 R.:

7 645 382

+12,19%

do roku 2019Kwota dotacji przekazanej w roku 2020 dla niepublicznych placówek przedszkolnych wyniosła łącznie
7.106.802,24. W Gminie Michałowice w 2020 r. funkcjonowało 10 przedszkoli niepublicznych oraz w ramach innych form wychowania przedszkolnego – 8 niepublicznych punktów przedszkolnych. Łącznie 495 dzieci korzystało z usług niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Michałowice, w tym 251 dzieci z terenu Gminy Michałowice.


Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w 2020 r.


W celu wsparcia mieszkańców i pomocy mamom w powrocie do pracy zawodowej, Gmina Michałowice dotuje pobyt w żłobku dzieci zamieszkałych na naszym terenie. Dzięki niej rodzice, którzy odprowadzają podatek w Gminie Michałowice, ponoszą opłatę za żłobek w wysokości jedynie 500 zł. Dotacja przekazywana jest przez 12 miesięcy (od września do sierpnia). Kwota dotacji przekazanej w roku 2020 dla niepublicznych żłobków wyniosła łącznie 538.580 zł.


Dotacje dla żłobków niepublicznych w 2020 r.Czytaj dalej: