EDUKACJA
BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

68,43%


-4,74 p.p.
do roku 201912 648,11

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

8 654,78

Subwencja oświatowa
na ucznia

3 993,33

Dopłata za środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy Michałowice w 2020 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2020 r.

45 753 159

+5,85%

do roku 2019