Wsparcie dla mieszkańców i przedsiębiorców


Zdjęcie przedstawia pakiety maseczek ochronnych przygotowane dla mieszkańców Gminy.

Zakup maseczek

W trudnych, początkowych dniach walki z pandemią koronawirusa nie było nic cenniejszego niż zdrowie mieszkańców. Dlatego też do wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Michałowice przekazane zostały trójwarstwowe maseczki ochronne z dodatkową powłoką antybakteryjną i warstwą filtrującą BFE>95%.


Grafika przedstawia plakat informacyjny o akcji dezynfekcji przestrzeni publicznej w Gminie Michałowice.

Dezynfekcja przestrzeni publicznej

W ramach ograniczenia rozprzestrzeniania koronawirusa wdrożono regularną dezynfekcję miejsc publicznych, którą prowadziła Ochotnicza Straż Pożarna z Nowej Wsi. Ponadto służby takie jak policja i straż pożarna z OSP zaopatrzone zostały w kombinezony ochrony osobistej, gogle, maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji (do rąk oraz powierzchni).

Maseczki, rękawiczki i przyłbice trafiły także do GOPS. Przede wszystkim do opiekunów świadczących codziennie usługi opiekuńcze oraz osób objętych tymi usługami. Skorzystali z nich również pracownicy GOPS w czasie pracy w terenie.


Grafika przedstawia mapkę ilustrującą lokalizację masztu antenowego zapewniającrgo zasięg telefonii komórkowej technologii 3G i 4G

Poprawa zasięgu sieci LTE

Gmina Michałowice skorzystała z rozwiązań, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 7 maja w okolicy Zalewu Komorowskiego zainstalowano tymczasowy maszt antenowy zapewniający zasięg telefonii komórkowej technologii 3G i 4G (900 i 1200 MHz).


Grafika przedstawia fragment plakatu informacyjnego dotyczącego bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Bezpłatne porady psychologiczne

Skutki pandemii dotknęły niemal każdej płaszczyzny życia począwszy od życia rodzinnego, aż po zawodowe. W związku z tym Urząd Gminy Michałowice uruchomił bezpłatną pomoc psychologiczną. W każdy poniedziałek i czwartek mieszkańcy Gminy mieli możliwość telefonicznego kontaktu z psychologiem.


Grafika przedstawia fragment plakatu informacyjnego dotyczącego pomocy dla medyków udzielonej przez Gminę Michałowice.

Pomoc dla medyków

We współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami Gmina przekazała maseczki, przyłbice oraz środki dezynfekcyjne medykom z:

  • szpitala kolejowego im. Dr Roeflera w Pruszkowie

  • szpitala powiatowego w Pruszkowie

  • szpitala tworkowskiego

  • Nocnej Pomocy Lekarskiej w Pruszkowie

  • przychodniom: Resmed 40 w Michałowicach, Amedica w Granicy i Zdrowie w Komorowie.


Zdjęcie przedstawia laptopy, które zakupiono aby pomóc najuboższym w edukacji zdalnej.

Laptopy dla uczniów i nauczycieli

2 kwietnia zamówione zostało 46 laptopów mających pomóc w edukacji zdalnej. Trafiły one bezpośrednio do uczniów, którzy ich potrzebują (37 komputerów) i nauczycieli (9 szt). Wszystkie komputery zostały wyposażone w słuchawki z mikrofonem, a także pakiety Microsoft Office. Dodatkowo Gmina zakupiła 32 modemy umożliwiające korzystanie z mobilnego Internetu.