Wpływ na budżet Gminy


wydatki poniesione na przeciwdziałanie
covid-19 w 2020 r.

422 218Dochody96 811 053

Suma dochodów podatkowych planowanych przed wystąpieniem
COVID-19 (plan 31.03.2020 r.)

-5 858 914

Zmiana dochodów podatkowych w trakcie COVID-19

90 952 139

Suma dochodów podatkowych wykonanych po uwzględnieniu skutków COVID-19 (wykonanie na 31.12.2020 r.)


Dochody podatkowe wg wybranych paragrafów budżetu w 2020 r.


Wykres przedstawiający wpływ COVID-19 na wybrane dochody podatkowe Gminy w 2020 r.Wydatki100 285 585

Suma wybranych wydatków bieżących planowanych przed wystąpieniem
COVID-19 (plan 31.03.2020 r.)

-6 872 567

Zmiana wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19

93 413 018

Suma wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19 (wykonanie na 31.12.2020 r.)


Wydatki bieżące wg wybranych działów budżetu w 2020 r.


Wykres przedstawiający wpływ COVID-19 na wybrane działy wydatków budżetowych Gminy w 2020 r.Wynik budżetu1 014 428

Suma skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wystąpieniem COVID-19

2 752 575

Wartość dotacji uzyskanych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (bon samorządowy)

3 767 003

Suma skutków finansowych COVID-19 w 2020 r.


Wydatki bieżące wg wybranych działów budżetu w 2020 r.